Tjänster


PSYKOLOGISK BEHANDLING

Individuella samtal på mottagningen

Efter en initial kontakt via telefon eller mejl bokas tid för ett första samtal, där vi pratar närmare om din situation och möjligt upplägg på fortsatt samtalsterapi. Hur ofta vi ska ses, samt under hur lång tid, är något vi kommer överens om utifrån dig själv och dina behov.

Individuella samtal på distans - videosamtal

Samtalsterapi erbjuds även digitalt. Tillvägagångssättet är samma som vid fysiska träffar på mottagningen, med skillnaden att vi samtalar via videolänk. Meddela när du tar kontak att du önskar ha videosamtal så får du mer information om hur vi går vidare därifrån.

KONSULTTJÄNSTER

Handledning, konsultation och utbildningsuppdrag

Erbjuds inom ramen för mina kompetensområden. Kontakta mig för diskussion av innehåll och upplägg.

Psykologes är godkänd för F-skatt